ในปัจจุบันการทำธุรกิจต่าง ๆ ภายในประเทศไทยและต่างประเทศนั้นได้มีการพัฒนามากขึ้นจากการที่มีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทำให้สภาวะทางเศรษฐกิจและการทำธุรกิจเองได้มีการพัฒนากันมากขึ้นเป็นอย่างมากและยังคาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้เอง ธุรกิจในโลกนี้จำเป็นที่จะต้องมีการทำธุรกิจให้ไปอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตหรือการตลาดออนไลน์ ที่มีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ที่มีผู้คนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและทั่วทุกมุมโลก จึงทำให้การทำธุรกิจในปัจจุบันจึงเริ่มมีการแข่งขันที่สูงขึ้นในเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์ และจำเป็นต้องหาช่องทางที่จะทำให้การทำธุรกิจของตัวเองได้มีความก้าวหน้ามากกว่าธุรกิจของคู่แข่ง

ซึ่งในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเองก็มีบริการเว็บไซต์ในการค้นหาที่มีชื่อว่า Google ที่เป็นเว็บไซต์สำหรับค้นหาข้อมูลต่าง ๆ บนโลกอินเทอร์เน็ตที่ได้มีการรวมรวมมาจากการสร้างเว็บไซต์และบล็อกเกอร ต่าง ๆ เอาไว้บนอินเทอร์เน็ตซึ่งการค้นหาด้วย Google นี้จะใช้ Keyword เป็นตัวตั้งการทำงานสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาเมื่อพิมพ์ Keyword เข้าไปจะแสดงข้อมูลที่มีคำเหล่านี้ออกมาให้ได้เห็น หรือจะเป็นบริการ Google Map ที่มาช่วยในเรื่องของการเดินทางสามารถเดินทางได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้นจากการทำภาพจำลองเส้นทางการเดินทางแผนที่โลกในปัจจุบันได้อย่างตลอดเวลา

และในเรื่องของการทำธุรกิจบนโลกอินเทอร์เน็ตหรือการตลาดออนไลน์ที่ได้มีการทำธุรกิจบนโลกอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้การค้นหาเว็บไซต์ธุรกิจที่ได้สร้างเอาไว้ ค้นหาได้ยากขึ้นจากการที่เริ่มมีนักธุรกิจที่เริ่มทำเว็บไซต์ธุรกิจขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้แสดงถึงเว็บข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน Google จึงคิดค้นฟังก์ชั่นที่จะมาช่วยในเรื่องของการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ที่มีการทำธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งชื่อฟังก์ชั่นช่วยเหลือตัวนี้มีชื่อว่า Google My Business

Google My Business เป็นฟังก์ชั่นที่ Google คิดค้นขึ้นเพื่อให้การทำธุรกิจบนโลกอินเทอร์เน็ตของนักธุรกิจสามารถทำได้ง่าย โดยทำการกรอกประวัติข้อมูลของเว็บไซต์ธุรกิจ ตรวจสอบความถูกต้องของธุรกิจที่ได้ลงเอาไว้กับ Google ซึ่งการสมัคร Google My Business นี้จะช่วยในเรื่องของผู้ที่ทำธุรกิจและต้องการมีช่องทางในการโฆษณาเพิ่มขึ้น Google My Business จะช่วยทำให้ธุรกิจที่ได้ลงสมัครเอาไว้ ได้มีการนำเว็บไซต์ธุรกิจไปโฆษณาตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของ Google เช่น ภายในเว็บค้นหา Google จะมีการนำชื่อเว็บไซต์ของธุรกิจให้ขึ้นในอันดับแรก ๆ หรือใน Google Map ที่ได้มีการนำลงที่ตั้งของธุรกิจให้ลงในแผนที่เอาไว้สามารถค้นหาได้สะดวกขึ้น จึงทำให้ ธุรกิจที่ได้ทำ Google My Business นั้นมีข้อได้เปรียบมากขึ้นจากการสมัครขั้นตอนนี้ ทำให้ธุรกิจของตัวเองได้มีช่องทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น